MENU
Pin It
 
Carina Cafe &Restaurant
+2 0114 6959555
El Mamsha near Al Mashrabiya Hotel